Načelnikov blog - Bosanski Petrovac 2008 - 2012

Dobrodošli na moj blog! Ovdje ću pokušati što redovnije iznositi pregled svojih aktivnosti, razmišljanja, ali i pozive. Znam da jedino uz vaše aktivno učešće mogu opravdati povjerenje koje ste mi dali. Očekujem vas...

28.02.2012.

Informacija o projektima 2009 - 2011.godina - I dio

 

Osnova za planiranje realizacije projekata za svaku godinu je usvojena Strategija razvoja općine Bosanski Petrovac i Plan rada i politika općinskog načelnika za mandatni period.

 

U narednoj tabeli prikazan je pregled realiziranih budžeta za prve dvije godine izvještajnog perioda. Informacija o izvršenju budžeta 2011.godine će biti naknadno dostavljena jer se radi s rokom 31.mart ove godine.

 

 

Godina

 

Budžet u KM

 

Opis stavke u rashodima

 

Vrijednost stavke u KM

Procenat investiranja kapitalnih projekata, izdataka i grantova u odnosu na budžet

 

 

2009.

 

 

2.626.405,00

Tekući grantovi

258.901,00

 

Kapitalni grantovi

616.638,00

Kapitalni izdaci

325.531,00

UKUPNO

kapitalni izdaci

 

1.201.070,00

 

45,73 %

 

 

2010.

 

 

2.386.962,00

Tekući grantovi

248.290,00

 

Kapitalni grantovi

816.529,00

Kapitalni izdaci

94.682,00

UKUPNO

kapitalni izdaci

 

1.159.501,00

 

48,57 %

 

Prema dosadašnjoj analizi budžeta niti jedna godina nije završena sa deficitom i nije bilo zaduživanja ovog organa osim kreditnog aranžmana sa Evropskom investicionom bankom za projekat kanalizacije u vrijednosti od 2,5 miliona KM.

 

Naredni pregled pokazuje broj i opis osnovnih projekata koji su započeti ili realizirani po godinama:

 

2009.godina

 

 

 1. GAP- Novi plan kapitalnih investicija. Realizacija ovog projekta otpočela je 17.06.2009. godine. Implementacija je u toku;
 2. MAP- Realizacija ovog Projekta, koji je druga faza GAP-a, otpočela je 01.06.2009. godine. U okviru MAP-a, a od strane Radne grupe uz učešće građana, biće odabrano 5 projekata koji će se prezentovati Opštinskom vijeću i dati na usvajanje u Opštinski plan razvoja;
 3. Projekat Integralnog lokalnog razvoja u suradnji sa UNDP počeo sa realizaciom. Cilj projekta je identifikovanje potencija i izrada integrirane strategije razvoja koja se bazira na segmentima: ekonomskog razvoja, prostornog uređenja, socijalne uključenosti i okoliša.
 4. Za Projekat «Elektrifikacije turističkog naselja Oštrelj i Projekat «Turistička signalizacija Opštine Bosanski Petrovac» koji su aplicirani na Javni poziv Federalnog ministarstva okoliša i turizma potpisani ugovori;
 5. Projekat prekogranične saradnje naše Opštine i Opštine Karlovac u sklopu IPA je u fazi pregovora oko kandidovanja za «Projekat prekogranične saradnje na području lovnog turizma»;
 6. U okviru Projekta «Prezentacija postojećih kapaciteta i mogućnosti daljeg razvoja ekonomsko-turističke ponude i obilježavanja istih» postavljena je turistička signalizacija a u toku je izrada web stranice, biltena i CD-ova kao prezentacije Opštine Bosanski Petrovac;
 7. U okviru projekta UNHCR-a odnosno donatorske organizacije Hilfswerk «Sjetva heljde» zasijano je oko 20 ha heljde što je prva faza ovog Projekta dok će se druga faza realizovati iduće-2010. godine. Sa donatorskom organizacijom Hilfswerk realizovan je i Projekat nabavke laktofriza-MZ Gaj a isti je postavljen 21.07.2009. godine;
 8. Projekat «Vodovod Bjelaj» - u fazi implementacije: Formirana je komisija za izbor projektanta;
 9. Projekat «Elektrifikacija Marjanović dola» je u fazi izbora izvođača radova;
 10. Projekat «ZP-08» - potpisan ugovor sa izvođačem;
 11. Projekat «ZP-09» - formirana komisija za odabir korisnika;
 12. Projekat «Zelena pijaca» - potpisan ugovor;
 13. Projekat „Ljetna pozornica“ i sanacija igrališta kod gimnazije – izbor projektanta;
 14. «Vodovod Kapljuh» iz 2008. godine - projekat je u fazi realizacije;
 15. «Sanacija stambene zgrade u Krnjeuši» - potpisan ugovor;
 16. «Obilaznica Crvene jame» – projekat u fazi realizacije, započeto 19.06.2009. god;
 17. «Izrada urbanističkog plana poslovne zone» – potpisan ugovor;
 18. PEP International finansira Projekat PER-a odnosno projekat «Podrška stanovništvu u ruralnim područjima». Sa realizacijom ovog Projekta otpočelo se 25.05.2009. godine. Učesnice istog su pet Mjesnih zajednica Bosanskog Petrovca (MZ Bravsko, MZ Kapljuh, MZ Smoljana, MZ Bjelaj i MZ Vrtoče) čiji će stanovnici vlastitim projektima aplicirati za dobijanje novčanih sredstava od 5.000,00 eura. Projekat će trajati još najmanje godinu dana.
 19. DON (mreža udruženja građana i lokalnih uprava u BiH), prve aktivnosti vezane za ovaj projekat pokrenute su potpisivanjem Memoranduma o razumijevanju u maju 2009. godine gdje je  Bosanski Petrovac jedna od sedam  Opština-potpisnica. U okviru DON-a implementira se po jedan projekat u MZ Vrtoče i MZ Bjelaj a za svaki projekat obezbijeđeno je učešće donatorskih sredstava DON-a u iznosu od po 2.000,00 KM;
 20. Projekat izgradnje puta Divna – Vođenica; potpisan ugovor s izvođačem. Očekuju se sredstva federalnig ministarstva za sufinansiranje projekta;
 21. Započet projekat promocije kapaciteta sa područja općine Bosanski Petrovac u cilju efikasnijeg privlačenja investitora; projekat razrađuje službenik za odnose s javnošću.

 

 

2010.godina

 

 

 1. GAP - Novi plan kapitalnih investicija. Realizacija ovog projekta otpočela je 17.06.2009. godine. Implementacija nije završena. Neophodna nabavka namještaja u šalter sali
 2. MAP - Realizacija ovog Projekta, koji je druga faza GAP-a, otpočela je 01.06.2009. godine. U okviru MAP-a, potpisan je sporazum, a od strane Radne grupe uz učešće građana, odabrani su projekati koji će se implementirati u 2011 i 2012.godini. Vrijednost 60.000,00 KM;
 3. Projekat Integralnog lokalnog razvoja u suradnji sa UNDP kontinuirano teče. Cilj projekta je identifikovanje potencija i izrada integrirane strategije razvoja koja se bazira na segmentima: ekonomskog razvoja, prostornog uređenja, socijalne uključenosti i okoliša.
 4. PEP International finansira Projekat PER-a odnosno projekat «Podrška stanovništvu u ruralnim područjima». Sa realizacijom ovog Projekta otpočelo se 25.05.2009. godine. Učesnice istog su pet Mjesnih zajednica Bosanskog Petrovca (MZ Bravsko, MZ Kapljuh, MZ Smoljana, MZ Bjelaj i MZ Vrtoče) čiji su stanovnici vlastitim projektima aplicirati za dobijanje novčanih sredstava od 5.000,00 eura po selu. Projekat u toku..
 5. DON (mreža udruženja građana i lokalnih uprava u BiH), prve aktivnosti vezane za ovaj projekat pokrenute su potpisivanjem Memoranduma o razumijevanju u maju 2009. godine gdje je Bosanski Petrovac jedna od sedam  Opština-potpisnica. U okviru DON-a implementirao se po jedan projekat u MZ Vrtoče i MZ Bjelaj a za svaki projekat obezbijeđeno je učešće donatorskih sredstava DON-a u iznosu od po 2.000,00 KM. Projekat završen.
 6. Projekat izgradnje i asfaltiranja puta Divna – Vođenica realiziran. Vrijednost projekta 250.000,00.
 7. Izrada idejnog i glavnog projekta izgradnje kanalizacione mreže. Vrijednost 109.000,00 KM. U toku. Projekat na reviziji.
 8. Rekonstrukcija kanalizacione mreže i pogona za prečišćavanje otpada. Vrijednost oko 5.000.000,00 KM. 50% kredit EIB, 50% grantovi i druga sredstva. Očekuje se potpisivanje ugovora sa Federalnim ministarstvom finansija i EIB. Plan realizacije: 2010 – 2013.godina.
 9. Sistem za uzbunjivanje. Vrijednost 23.000,00 KM. Realizirano.
 10. Izgradnja poslovne zone Gorinčani. Vrijednost 250.000,00 KM. U toku.
 11. Izgradnja vodovoda RHM-Gorinčani. Vrijednost oko 100.000,00 KM. U toku izbor izvođača.
 12. Rekonstrukcija vodovoda Bjelaj. Vrijednost 120.000,00 KM. Projekat treba početi u suradnji sa IFAD-om koji raspisuju javni poziv za izbor izvođača.
 13. Izrada idejnog projekta vodovoda Vođenica – Krnjeuša – Vrtoče. Vrijednost 3.000,00 KM. U toku.
 14. Izrada turističe signalizacije. Vrijednost 5.000,00 KM. Realizirano.
 15. Semaforizacija (trg). Vrijednost 80.000,00 KM. Realizirano.
 16. Elektrifikacija Oštrelja (stubovi). Vrijednost 18.000,00 KM. Realizirano.
 17. Elektrifikacija Oštrelja (vnm). Vrijednost 210.000,00 KM. Potpisan ugovor sa izvođačem. U toku radovi.
 18. Elektrifikacija Marjanovića do sa dodatnim kracima. Vrijednost 200.000,00 KM. U toku.
 19. Rekonstrukcija vodovoda Smoljana. Vrijednost 40.000,00 KM. Realizirano.
 20. Ib i II zaštitna zona Smoljana. Vrijednost 53.470,00 KM. Realizirano.
 21. Sanacija lokalnih puteva. Vrijednost 40.000,00 KM. Realizirano.
 22. Izgradnja obilaznice Crvene jame. Realizirano. U toku priprema tendera za asfaltiranje puta. Vrijednost 60.000,00 KM.
 23. Sanacija puteva na Oštrelju. Vrijednost 40.000,00 KM. U toku.
 24. Rekonstrukcija puta Spomenik – Medeno polje. 10.000,00 KM. U toku.
 25. Rekonstrukcija puta Bosanski Petrovac – M5. 17.861,80 KM. U toku.
 26. Rekonstrukcija puta R407 – Ogumača. 45.616,72 KM. Završeno.
 27. Rekonstrukcija puta Donji Kolunić – Bara. 16.365,55 KM. Završeno.
 28. Rekonstrukcija puta Kovačica – Potok. 8.097,66 KM. U toku.
 29. Rekonstrukcija puta Vrtoče – Bjelaj. 25.793,75 KM. U toku.
 30. Rekonstrukcija puta Bjelajski Vaganac – M5. 23.533,31 KM. U toku.
 31. Rekonstrukcija puta M5 – Medena glavica. 21.895,07 KM. U toku.
 32. Izgradnja ljetne pozornice i sanacija igrališta MSŠ. Vrijednost 15.000,00 KM. Urađena projektna dokumentacija. Projekat se realizira u suradnji sa ODRAZ-om.
 33. Projekat ZP08 – završeno. Vrijednost 625.000,00 KM.
 34. Projekat ZO09 – u toku izrada projektne dokumentacije. Vrijednost 325.000,00 KM.
 35. Projekat ZP10 – u toku izbor korisnika. Vrijednost 150.000,00 KM.

 

 

2011.godina

 

 1. MAP-projekat upravne odgovornosti (značajno poboljšanje sposobnosti općine da služi svojim građanima, i da osigura podršku programskom i fiskalnom okviru, koji doprinosi stvaranju  odgovorne demokratske uprave) – GAP, vrijednost projkta 60.000 USD - projekat u završnoj fazi,
 2. PERA (jačanje institucionalne sposobnosti lokajnih zajednica, sela u BiH) - SIDA, vrijednost projekta 25.000 EURA – projekat završen.
 3. kvalitetne inkluzivne škole u lokalnoj zajednici (poboljšanje kvaliteta odgojno-obrazovnog rada i jačanje svijesti u zajednici o pravu svakog djeteta na obrazovanje) – Save the Children Norway i općina Bosanski Petrovac, vrijednost projekta 3.333,00 KM-sredstva doznačena OŠ „Ahmet Hromadžić“ Bosanski Petrovac,
 4. Izrada socijalne karte ruralnih područja (dobijene informacije o socijalnom stanju određenih kategorija stanovništva u seoskim područjima) – općina Bosanski Petrovac, vrijednost projekta 4.000 KM - projekat u toku,
 5. ILDP- sanacija Dječjeg vrtića u Bosanskom Petrovcu (obezbjeđen adekvatan i funkcionalan prostor za normalan rad djece i uposlenika) - UNDP i općina Bosanski Petrovac, vrijednost projekta 80.000 KM - projekat završen.
 6. Nabavka namještaja u šalter sali u okviru GAP projketa – Općina Bosanski Petrovac - vrijednost projekta 30.000 KM – nabavka završena.
 7. Projekat izrade LEAP-a, lokalni ekološki akcioni plan, UNDP
 8. Formiran Fond za podršku drvoprerađivačima za certificiranje, općina Bosanski Petrovac jedan od osnivača.
 9. Rekontruiran dio ulične rasvjete, raskrsnica, ul Bišćani, centar grada, nastavak sanacije u toku.
 10. Urađen dio ulične rasvjete u MZ Rašinovac.
 11. Projekti Elektrodistribucije u toku: Rekonstrukcije NNM Grad 1 (izlaz Didovići), NNM Rašinovac 1 i 2, dalekovod Rašinovac i dalekovod Pekiska mahala.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R.br.

Projekti

Izvođač

Vrijednost

Plaćeno

Ostalo iz

Plan u

Plaćeno do

 

 

 

ugovora

u 2010.god.

Objavio/la erminhajder u 07:55, 0 komentar(a), print, #

28.02.2012.

Info II dio

Poslovna zona „Gorinčani“

 

Odluku o uspostavljanju poslovne zone donijelo je Općinsko vijeće, te je nakon toga izvršena procedura izbora projektanta za izradu regulacionog plana zone, koji je prošao proceduru javne rasprave i koji usvojen na Općinskom vijeću. Uključivanjem GAP-a sa 125.000,00 KM i federalnog ministarstva za poduzetništvo i obrt sa 110.000,00 KM počelo se sa izborom izvođača za zemljane radove i infrastrukturne radove vodovda, kanalizacije, saobraćajnica i rasvjete. Detalji o izvođačima i vrijednosti ugovora predstavljeni u donjoj tabeli. Svi izbori izvođača urađeni su u skladu sa procedurama Zakona o javnim nabavkama. Na prijedlog Načelnika Općinsko vijeće je usvpjilo i program upravljanja poslovnom zonom Gorinčani u kojem su definisane i poticajne mjere s ciljem privlačenja investitora i otvaranjanovih radnih mjesta u Bosanskom Petrovcu.

 

U međuvremenu izvršen je i izbor nadzora za sve navedene poslove, kao i izbor projektanta za izradu projektno-tehničke dokumentacije: projekat zemljanih radova i projekat infrastrukturnih radova. U skladu sa odlukom vijeća, Komisija vijeća je provela proceduru dodjele građevinskog zemljišta u svrhu gradnje proizvodnih objekata. Na javni poziv javila su se ukupno tri ponuđača: Novi Most Bosanska Krupa, Ben-Mal velika Kladuša i Interwork Cazin. Općinsko vijeće je nakon završene procedure donijelo rješenja o dodjeli zamlje za gradnju. Po uplati investitora za dodjeljeno zemljište otvoreni su dodatni zemljani radovi u zoni, koji su kasnili više od dva mjeseca, zbog čega je u skladu sa Ugovorom, izvođaču oduzeto 5% od ugovorene cijene radova. Poslovi koje je finansirao GAP su uz njihovu saglasnost prolongirani do završetka zemljanih radova. Krajem 2011.godine općina je aplicirala na dva javna poziva za finansiranje radova u poslovnim zonama, te je odobreno dodatnih 80.000,00 KM iz federalnog ministarstva poduzetništva i obrta i 100.000,00 KM iz Kantonalnog ministarstva privrede. U toku su završni zemljani radovi. Jedan ugovor je potpisan sa izvođačem, a drugi je u toku raspisivanja.

 

Interwork Cazin je već ishodovao i urbanističku i građevinsku dozvolu, Novi Most Bosanska Krupa je u postupku izdavanja građevinske dozvole kod Ministarstva građenja USK, a Ben-Mal Velika Kladuša je u postupku izdavanja lokacijske informacije i građevinske dozvole kod istog ministarstva. Početak izgradnje objekata ovih investitora je april-maj 2012.godine.

 

Sve investicije u poslovnu zonu su obezbjeđene iz vlastitih sredstava i sredstava Vlade USK i Vlade FBiH. Nije bilo kreditnih niti bilo kakvih drugih zaduženja. U sljedećoj tabeli je pregled sredstava uloženih do sada u poslovnu zonu:

 

 

 

Prihodi

Rashodi

1.

Federalno ministarstvo obrta

110.000,00

 

2.

GAP

125.000,00

 

3.

DOO Interwork

36.285,00

 

4.

DOO Novi most

214.396,00

 

5.

DOO Ben-mal group

73.956,00

 

6.

Federalno ministarstvo obrta

80.000,00

 

7.

Vlada USK-a-Min.poljoprivrede

100.000,00

 

8.

DOO Komunalno-zemljani radovi

 

30.688,00

9.

DOO Komunalno-voda i kanalizacija

 

35.982,00

10.

DOO MIG-elektro-niskonaponska mreža

 

73.549,00

11.

DOO Didović-makadamska saobraćajnica

 

31.200,00

12.

DOO Komunalno-zemljani radovi

 

64.792,00

13.

DOO MG Mind-zemljani radovi

 

271.907,05

14.

DOO Magis-nadzor nad zemljanim radovima

 

2.967,00

15.

DOO Akqua-projekat zemljanih radova

 

5.850,00

16.

DOO Graping-nadzor elektro radovi

 

3.510,00

17.

DOO Graping-nadzor vodovod

 

1.404,00

18.

DOO Komunalno-vod.RHM-Gorinčani

 

76.664,00

19.

DOO Arhitekt-proj.dok.

 

1.000,00

20.

DOO New waj-proj.dok.vodovod

 

6.000,00

21.

DOO Aqua-izrada idejnog i glavnog projekta saobraćajnice i komun.infrastruk.

 

30.000,00

 

UKUPNO

739.637,00

635.513,05

 

 

 

 

 

 

Elektrifikacija Oštrelja

 

Elektrifikacija Oštrelja je bila planirana iz sredstava MMF fonda, koji nažalost nije realiziran u Federaciji BiH u 2009.godini. Iako je već provedena procedura izbora izvođača, nije bilo mogućnosti obezbjediti sredstva s bilo kojeg višeg nivoa vlasti zbog velikih redukcija u kapitalnom investiranju. Općina je iz vlastitih sredstava relaizirala projekat izgradnje visokog napona za turističku zonu Oštrelj, kao dio obaveze razvoja ove zone nakon donešenog Regulacionog plana Turističko-rekreativno-sportskog centra Oštrelj. Projekat u vrijednosti od cca. 210.000,00 KM je realiziran po planu. Elelktrodistribucija je u obavezi da sanira trafo stanicu na Oštrelju, što je i učinjeno u prošloj godini, te da uspostavi linije niskog napona, što je u toku. Daljnje aktivnosti su na krajnjim korisnicima. Općinski organ uprave trenutno radi na izradi projekta izgradnje turističkog centra Oštrelj.

 

Vodovod Bjelaj

 

Objavio/la erminhajder u 07:54, 0 komentar(a), print, #

16.08.2011.

U sred šume nigdje drveta!!!!

Za nepovjerovati!!!! Upravo smo završili proceduru za izbor dobavljača za nabavku drveta za ogrijev za općinu. Tražili smo ponudu za 200 kubnih metara bukovog drveta u dugom. U skladu sa procedurom javnih nabavki oglasili smo zahtjev za dostavljane ponuda u Sluzbenom glasniku, a istovremeno poslali tendersku dokumentaciju na 8 adresa za zahtjevom za dostavu ponuda od svih naših domaćih pilana.

E sad... u svom tom idiličnom svijetu bosanskopetrovačke drvne prerade, uz male pilanice i velesile poput ŠPD-a, mi dobijemo samo dvije ponude. i to iz SARAJEVA?!!?

Eto kako nam je....

01.07.2011.

I Bosanski Petrovac dio fonda za podrsku drvopreradjivacima

 

Danas sam poslao pismo namjere Vladi Unsko-sanskog kantona kojim se i ova općina opredjelila da bude suosnivač Fonda za kvalitetu kao instrumenta podrške razvoju drvoprerađivačkog sektora u Unsko-sanskom kantonu, a time i u Bosanskom Petrovcu.
 
Općina Bosanski Petrovac je ovim saglasna da zajedno sa Vladom USK, ostalim općinama USK-a, Privrednom komorom USK-a i PLOD Centrom uspostavi Fond za razvoj kvalitete, kako bi osigurali financijsku podršku prerađivačima u drvnoj industriji na područiju Unsko - sanskog kanotna, s ciljem njihovog razvoja i uvođenja standarda kvaliteta.

 

Glavni cilj Fonda za kvalitetu je da pomogne preduzećima da izvrše pripremu i provedu certifikaciju potrebnih kvalitativnih standarda, koji su glavni preduvjeti za nastup kako na ino, tako i na domaćem tržištu.

Sredstva koja osiguraju Vlada USK, općine USK-a, Privredna komora USK i PLOD Centar, će biti udružena sa sredstvima koje će za potrebe uspostave Fonda za kvalitetu osigurati FIRMA - USAID/SIDA projekt. 

20.05.2011.

25. MAJ DAN OPĆINE/OPŠTINE BOSANSKI PETROVAC

Program obilježavanja Dana općine/opštine Bosanski Petrovac

 

24.05.2011. godine

- 10:00 h : Otvoreno prvenstvo u šahu Bosanski Petrovac

- 19:00 h : Svečano otvaranje kina u Bosanskom Petrovcu

 

25.05.2011. godine

- 08:00 h : Planinarski pohod na Osječenicu,

- 10:00 h : Polaganje cvijeća na spomen obilježja Bosanskog Petrovca,

- 11:00 h : Otvaranje izložbi

 • Krajišnička pisma autor Fikret Midžić, Spomen biblioteka Skender Kulenović,
 • Rukopisi Ahmeta Hromadžića, Spomen biblioteka Skender Kulenović,
 • Foto-dokumentacija Bosanska nošnja u periodu austro-ugarske uprave (1878-1918.), autor Fikret Midžić Muzej Jovan Bijelić,
 • Izložba dječijih radova, hol općine/opštine.

- 12:30 h : Kulturno-zabavni program ispred zgrade općine/opštine,

- 13:00 h : Svečana sjednica općinskog/opštinskog vijeća,

- 14:00 h : Obilazak izložbi sa gostima,

- 13:00-17:00 h : Završnica Otvorenog prvenstva u šahu,

- 17:00 h : Simultanka pobjednika turnira u šahu sa izabranim zvaničnicima,

- 19:00 h : Muzičko veče „Sevdahom slavimo rođendan grada“, Dvorana MSŠ Bosanski Petrovac.

Voditelj: Enver Šadinlija,

Gosti: Sejo Pitić, Ferid Avdić, Ermin Redžić Bubi, Mirsad Okanović, Džulijana, Valentino Vuković, Omer Nadarević Omčo, Elma Redžić, Tarik Jaganjac, Pjevačka grupa Runolist.

Organizator: Dado Music,

 

Pokrovitelj Načelnik općine/opštine Bosanski Petrovac.

ULAZ BESPLATAN

 

21.02.2011.

Štab Civilne zaštite Bosanski Petrovac odobrio pomoć za općinu Goražde

"Nakon što je organizirao konvoj pomoći za mjesnu zajednicu Janja u Bijeljini, Bosanski Petrovac je odlučio pomoći i stanovnicima Goražda. Na prijedlog Načelnika općine Ermina Hajdera, koji je u funkciji komandanta Štaba civilne zaštite održao sastanak štaba, a u skladu sa usvojenim Planom korištenja sredstava posebne naknade za zaštitu i spašavanje, odobren je novčani iznos od 5.000 KM za ugrožene od poplave.

 

„Ova sredstva su maksimalan iznos kojim možemo pomoći stanovnike druge općine u slučaju elementarnih nepogoda. Ja vjerujem da bi u slučaju potrebe da se nama pomogne u sličnim situacijama, Bosanski Petrovac sigurno imao prijatelje!“, istakao je načelnik Hajder. "

PRBP

10.02.2011.

Bosanski Petrovac prihvatio poziv općine Ključ za partnersku ulogu u IPA projektu

Općina Bosanski Petrovac će pristupiti projektu „Na granici carstva“  kao jedan od partnera, u saradnji sa Sisačko-moslovačkom županijom. Riječ je o IPA programu, Prekogranični program Hrvatske i Bosne i Hercegovine. U konzorciju sa BiH strane, vodeći partner u projektu je općina Ključ, a pored nje učestvovaće i općine Tešanj, Bužim, te Vlada Unsko-sanskog kantona. Cilj projekta jeste da se poveća turistička ponuda u pograničnom području, a time i nivo znanja i svijesti o istorijskom naslijeđu lokalnog stanovništva.

 Ovaj vid saradnje, predstavlja jedan od oblika kulturnog razvitka općine, a cilj pristupanja projektu jeste uvrštavanje na turističku kartu Starog grada Bjelaja i srednjovjekovne crkve i nekropole sa stećcima na lokalitetu Crkvina u Koluniću.

 

Stari grad Bjelaj se nalazi na rubu Bjelajskog polja općine Bosanski Petrovac. Prvi put se spominje u pisanim izvorima 1495.godine. Dobio je ime po bjelini kojom se isticao iznad Bjelajskog polja. Cijeli kompleks je smješten na vrhu jednog brijega, na platou koji se proteže u pravcu sjever-jug dugačkom oko 850 metara. Stari grad Bjelaj ima dva dijela: južni srednjovjekovni i sjeverni osmanski dio.

Mjesto Kolunić se nalazi oko 3,2 km od raskršća puta Bosanski Petrovac-Bihać i puta za Drvar, na južnom rubu Petrovačkog polja. Prema istorijskim izvorima, crkva potiče iz 14. vijeka. Sa svih strana crkve nalazi se nekropola sa stećcima u obliku većih ploča.

Arheološka nalazišta u Bjelaju i Koluniću,  2007.godine,  proglašena su  nacionalnim spomenicima Bosne i Hercegovine.

07.02.2011.

Bosanski Petrovac za Janju

Nakon što je inicirana humanitarna akcija za organiziranje pomoći stradalima u poplavama, općina Bosanski Petrovac je spremna za realizaciju ove, za ovaj grad do sada, najveće humanitarne akcije.

Kako je prema informacijama iz MZ Janja općina Bijeljina, najveća potreba za hranom za stoku, udruženja poljoprivrednika i mjesne zajednice Bosanskog Petrovca su skupile preko 2.000 bala sijena. Pozivu za učešće među prvima su se odazvali Poljoprivredni zavod USK i ŠPD Unsko-sanske šume - šumarija Bosanski Petrovac. Smajil Toromanović je ispred Zavoda obezbijedio jedan besplatan šleper za prijevoz, a šumarija je obezbijedila jedan šleper ogrijevnog drveta za područnu osnovnu školu u Janji.

Mjesne zajednice općine Bosanski Petrovac šalju 4 šlepera sijena za Janju, a akciji su se odazvali i iz susjedne općine Drinić sa dva kamiona. Troškove prijevoza ostalih kamiona snosi općina Bosanski Petrovac.

Kamion sa ogrijevnim drvetom je odvezen u Janju u ponedjeljak 07.februara, a ostatak pomoći od 5 šlepera odlazi dan kasnije.

Slike poplave u Janji možete pogledati ovdje.

01.02.2011.

Ponovo pokrenuta stočna pijaca u Bosanskom Petrovcu

U saradnji sa direktorom JP Komunalno Bosanski Petrovac, a na inicijativu poljoprivrednog udruženja „Simental“, 26. januara, otvorena je Stočna pijaca u ulici Gaj u Bosanskom Petrovcu.

Cilj otvaranja Stočne pijace, jeste da se omogući poljoprivrednim proizvođačima, prije svega stočarima, da na ovaj način lakše plasiraju stoku. Pijaca će raditi svake srijede od sedam sati.

U Udruženju se nadaju da će pored velikog broja mještana općine, pijacu u buduće posjećivati i kupci iz drugih općina Kantona.
19.01.2011.

Upozorenje dužnicima po osnovu Programa mjera Općinskog vijeća

Općinski/opštinski Načelnik, provodeći program mjera Općinskog vijeća za naplatu potraživanja od pravnih subjekata i fizičkih lica za dug po osnovu naknade za korištenje gradskog građevinskog zemljišta i dug za komunalnu naknadu, upućuje

 

U P O Z O R E NJ E

 

1. Pravnim licima, dužnicima po osnovu naknade za korištenje gradskog građevinskog zemljišta i komunalnu naknadu:

 

Pravna lica, dužnici, obavezni su do 31.01.2011.godine potpisati Sporazum sa Načelnikom općine/opštine o otplati duga sa grejs periodom uz mjenično obezbjeđenje. Spisak dužnika nalazi se na oglasnoj tabli općine/opštine.

 

2. Fizičkim licima, dužnicima po osnovu naknade za korištenje gradskog građevinskog zemljišta i dug za komunalnu naknadu:

 

Fizička lica, dužnici po osnovu duga za gradsko građevinsko zemljište i komunalnu naknadu, dužni su u prvom kvartalu 2011.godine izmiriti trećinu nastalog duga, a do kraja 2011.godine ukupan iznos duga.

 

U suprotnom, općina će biti prinuđena da sudskim putem, po isteku ovih rokova, izvrši naplatu, u skladu sa zakonskom obavezom.

 

Bosanski Petrovac, 19.01.2011.godine

 

19.01.2011.

Održan kolegij načelnika USK u Cazinu

U utorak 18.januara u Općini Cazin održan je sastanak kolegija općinskih načelnika Unsko – sanskog kantona. Okupljanje načelnika USK-a postala je redovna praksa, koja je rezultirala nekim zajedničkim akcijama i nastupima na terenu.

Ovom sastanku nije prisustvovao jedino načelnik Općine Sanski Most, ali je svoj izostanak opravdao ranije preuzetim obavezama, a umjesto njega prisustvovao je njegov savjetnik. Sastanku je prisustvovao i predstavnik BH MAC - Aladin Bajrektarević, šef Regionalnog ureda u Bihaću.
 
Prema unaprijed dogovorenom i usaglašenom dnevnom redu načelnici su raspravljali o nekoliko aktuelnih tema.
U prvom redu se raspravljalo o pitanju deminiranja na području USK-a i mogućim izvorima finansiranja. Aladin Bajrektarević, predstavnik BH MAC, upoznao je prisutne sa problemom deminiranja, koji se uglavnom svodi na izvore finansiranja. Naime, potrebno je da se općine i kanton uključe u finansiranje deminiranja, odnosno da svojim budžetom predvide sredstva za ovu svrhu. Zanimljiv je podatak da od ukupne površine područja USK-a čak 3% predstavlja „sumnjivu teritoriju“. Uređena strategija deminiranja u BiH predviđa da se proces uklanjanja zaostalih mina u državi okonča 2019. godine, a za tu svrhu potrebno je 35 miliona maraka, od čega za USK 3,5 miliona. Zaključak sa ovog sastanka je da sve općine predvide svojim budžetom sredstva za ovu svrhu i da se ide inicijativom prema novoj Vladi da i ona isto uradi.
 
Drugo pitanje dnevnog reda bilo je problem pasa lutalica. Psi lutalice predstavljaju problem svih općina, koji ozbiljno zabrinjava općinske načelnike. Prema riječima Albina Muslića, općinskog načelnika Općine Bihać, u Bihaću se planira otvaranje azila u Vedrom polju, zgrada Poljoprivrednog zavoda, za koji je urađeno idejno rješenje. Na sastanku je dogovoreno da bi to mogao biti zajednički azil za pse lutalice svih općina sa područja USK-a, ali je za uređenje i rekonstrukciju zgrade potrebno osugurati cca 400 000,00 KM. Na prijedlog Admila Mulalića, općinskog načelnika Općine Velika Kladuša na sastanku je donesen zaključak da se pokrene i inicijativa za ocjenu ustavnosti Zakona o zaštiti i dobrobiti životinja.
 
Kolegij načelnika je također raspravljao i o problemu naplate koncesija na nivou USK-a. Naime, na području našeg kantona 78 osoba se bavi eksploatacijom, od kojih su samo 23 osobe potpisale Ugovor o koncesiji. O ovom pitanju donesen je zaključak da se ide inicijativom prema novoj Vladi da se naplaćuju naknade za koncesije i da općine ne daju nove koncesije, dok se ne plate neizmirene obaveze.
 
Na prijedlog Admila Mulalića, općinskog načelnika Općine Velika Kladuša na sastanku je dogovoreno da se održi sastanak svih načelnika poslije 20.01.2011. godine, na kojem bi se razgovaralo o problemu Agrokomerca.
Domaćin slijedećeg saziva kolegija načelnika biti će Općina Sanski Most.

28.12.2010.

Saopćenje za javnost: 2011. - godina ekonomskog preokreta za Bosanski Petrovac

Nakon što je na prethodnoj sjednici općinskog vijeća Bosanski Petrovac usvojen rebalans budžeta za 2010 godinu realno uvećan za 17%, vijećnici su na jučerašnjij, posljednjoj ovogodišnjoj sjednici, usvojili i nacrt za 2011 godinu koje je za 5% veći od budžeta za ovu godinu. Time je općina Bosanski Petrovac racionalnim planiranjem i odgovornim trošenjem javnih sredstava uspješno privela kraju 2010 godinu bez deficita i sa vrlo visokim procentom kapitalnih investiranja. Pored toga, na jučerašnjoj sjednici usvojen je i nacrt strategije razvoja općine Bosanski Petrovac, te program mjera za naplatu potraživanja od pravnih subjekata i fizičkih lica po osnovu duga za gradsko građevinsko zemljište i komunalnu naknadu. Vijeće i općinski Načelnik su ovim mjerama dali uvjet svim dužnicima da do 31.janura 2011 godine potpišu sporazum o otplati duga sa grejs periodom od dvije godine uz mjenično obezbjeđenje sporazuma. Sličan koncept ponuđen je i fizičkim licima koji u pravom kvartalu moraju isplatiti trećinu duga, a do kraja 2011 godine i kompletan iznos. U suprotnom, općina će biti prinuđena da sudskim putem izvrši naplatu.

 

Ono što je najupečatljivije za ovu sjednicu vijeća je donošenje rješenja o dodjeli neizgrađenog građevinskog zemljišta u poslovnoj zoni Gorinčani za tri pravna subjekta koji će u narednoj godini donijeti veliki broj radnih mjesta za građane Bosanskog Petrovca.

 

- 2011 godina će biti godina ekonomskog preokreta za Bosanski Petrovac. Ako uzmemo u obzir javne radove na izgradnji i sanaciji kanalizacionog sistema u vrijednosti od 5 miliona KM, visok stepen razvoja u poljoprivredi, posebno kad je heljda u pitanju i otvaranje poslovne zone Gorinčani sa velikim brojem radnih mjesta, svrha moga rada u ovom mandatnom periodu je ispunjena, naglasio je načelnik općine Ermin Hajder.

27.12.2010.

SASTANAK RADNE GRUPE ZA IZRADU STRATEŠKIH DOKUMENATA SOGFBiH

SARAJEVO, 15. decembar/prosinac – U skladu sa programskim aktivnostima na realizaciji projekta „Razvoj kapaciteta saveza općina i gradova” u Sarajevu, dana 15. decembra/prosinca sastala se Radna grupa za izradu Strateškog plana Saveza općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine.

Radnu grupu za izradu Strateškog plana čine četiri načelnika – Hamdo Ejubović, Mensur Jašarspahić – Suri, Ibrahim Hadžibajrić i Ermin Hajder, kao i uposlenici u Stručnoj službi Saveza.

Ove aktivnosti se sprovode u okviru komponente 1 – „Institucionalni i strateški razvoj” u okviru koje je planirano revidiranje, ažuriranje kao i izrada novih strateških dokumenata Saveza. U taj set dokumenata spadaju Strateški plan, Strategija lobiranja, Strategija komunikacija, Plan razvoja ljudskih resursa, Strategija razvoja usluga.

Na ovom sastanku započete su aktivnosti na izradi okvira Strateškog plana, urađena SWOT analiza, te je diskutovano o budućim prioritetima i donošenju strateških odluka. Planirano je da se sljedeći sastanak održi u toku  januara/siječnja na kojem će se prezentirati prvi nacrt Strateškog plana. Nakon izrade nacrt Strateškog plana, u februaru/veljači uputit će se svim članicama Saveza na ocjenu i komentare. Konačna verzija prijedloga Strateškog plana bit će prezentirana na Skupštini Saveza koja je planirana da se održi u martu/ožujku u Sarajevu, u vrijeme održavanja sajma NEXPO.

Inače, projekat „Razvoj kapaciteta saveza općina i gradova” implementiraju Savez općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine (SOGFBiH), Savez opština i gradova RS i Međunarodna kooperativna agencija saveza općina Kraljevine Holandije (VNG – International), a finansira Švedska međunarodna agencija za razvoj i saradnju (Sida).

na konferenciji za uvođenje trezorskog poslovanja
30.11.2010.

Informacija o istraživanju vjetroenergije na području Bosanskog Petrovca

Poštovani gosp. načelniče,

Drago nam je da se zanimate za naše aktivnosti u Vašoj općini i koristimo ovu priliku da Vam iskažemo vlastitu zahvalnost na tome. Također, drago nam je da možemo da Vas obavjestimo da naša firma Greta&Green Energy (čiji sam ja inače generalni direktor), a koja je kćerka firme Greta Energy iz Kanade, (www.gretaenergy.com), iako uz velike napore i određene poteškoće objektivne naravi, nastavlja sa redovnim aktivnostima mjerenja vjetropotencijala u funkciji izgradnje barem jednog vjetroparka na prostoru Vaše općine.

Naime, kako vjerujem znate, prve pravne, tehničke i druge pripremne radnje nad predmetnim poslom smo otpočeli još polovinom 2008. godine, a u ljeto prošle godine smo uvezli opremu i otpočeli sa mjerenjima vjetra na tri lokacija: 1. Rašinovci, 2. Bjelajski Vaganac i 3. Lupina. Ova mjerenja radimo na najmodernijim uređajima (stuba visine 70m, 5 animometara, 2 wind vane i tsl.), te uz stručnu tehničku podršku i servis firme svjetskog lidera u ovoj oblasti, “Garrad Hassan“ iz Londona koja za nas radi potrebne analize, praćenja mjerenja vjetra, studije i druge tehničke radnje.

Nažalost predhodna mjerenja su pokazala da su prve dvije od pomenutih lokacija podbacile i nemaju brzine i druge kvalitete vjetra neophodne za dalje analize i izgradnju vjetroparka na istima. S druge strane treća lokacija, Lupina je pokazala dosta interesantne vrijednosti za prvih šest mjeseci mjerenja (od juna do decembra prošle godine), ali smo opet, na žalost u decembru prošle godine imali nesreću da nam je pod utjecajem velikih količina leda i jakih udara vjetra došlo do oštećenja potpornih sajli i pada ovog stuba, tako da nismo uspjeli izmjeriti vjetar za period od decembra do juna bez kojeg nije moguće uraditi konačnu Studiju opravdanosti i napraviti konačnu ocjenu isplativnosti ovog projekta.

Na dalje, raduje nas činjenica, da Vas možemo upoznati s time da smo uz velike dodatne napore i troškove, 05. novembra uspješno instalirali novi stub na Lupini i nastavljamo dalje sa mjerenjima na ovoj lokaciji kako bi smo kompletirali ista i bili u stanju uraditi pomenute analize te Studiju opravdanosti daljih ulaganja u ovaj vjetropark. Po postojećim procjenama očekujemo da će ona biti pozitivna i da ćemo od polovine iduće godine nastaviti sa daljim aktivnostima na ishođenju koncesije i dozvole za građenje te ako Bog da i otpočeti sa građenjem nako toga. Do sada smo u sve pomenute radnje pored dosta vremena, truda i stručnih angažmana uložili i značajna financiska sredstva, a prema preliminrarnim procjenama budući vjetropark Lupina bi trebao biti app. 26 MW instalirane snage čija ukupna investicija bi trebala biti app.  40 miliona EURa.  

Vjerujem da gore kazano zadovoljava Vaša očekivanja i molimo budite slobodni javiti se ukoliko budete trebali bilo kakva dodatna pojašnjenja ili nove informacije. S druge strane, ostajemo u obvezi redovno Vas obavještavati o toku naših dalji aktivnosti i radujemo se našoj postojećoj i budućoj suradnji.

S poštovanjem.

mr. sc. Admir Felić, Generalni direktor Greta & Green Energy B&H

502 Viteške brigade 11,77000 Bihac, B&H

09.11.2010.

Završeni infrastrukturni projekti

Protekle sedmice obišao sam nekoliko lokacija na kojima se završavaju važni infrastrukturni projekti za Općinu Bosanski Petrovac.

U proteklih mjesec dana završeno je:

 • Sanacija postojećeg asvaltnog puta dužine 610 metara u naselju Hujića mahala. Program je u vrijednosti od 60.000  KM i investira se iz sredstava prikupljenih izdavanjem licence GSM-u za 2008. godinu.
 • Put Demiri-Pećina je u vrijednosti 40.000 KM, finansiran od strane Fonda za izbjegla i raseljena lica BiH kao podrška povratnicima i raseljenim licima kroz obnovu komunalne i socijalne infrastrukture i druge vidove održivosti u BiH u 2010. godini. Na ovoj dionici vrši se asvaltiranje makadamskog puta dužine 560 metara.
 • Rekonstrukcija kompletnog puta Crvene jame koji je dužine 344 metra i širine 5 metara sa postavljenim bankinama. Sredstava za ovu investiciju su obezbjeđena od strane Općine Bosanski Petrovac i Vlade USK-a. Uložena sredstva su u iznosu od 106.000 KM.
 • Na dionici puta Spomenik-MedenoPolje urađena je sanacija makadamske saobraćajnice na kojoj vrijednost ulaganja iznosi 10.000 KM.
 • U toku je i sanacija makadamskih puteva u turističkoj zoni Oštrelj u vrijednosti od 20.000 KM. Također se na Oštrelju izvode i građevinski radovi na odcjepnoj dalekovodnoj mreži. Vrijednost ove investicije je 210.000 KM koje su obezbjedili Općina Bosanski Petrovac, Vlada USK-a i Elektrodistribucija Bihać.
Crvene jame Crvene jame u pripremi

Stariji postovi

Načelnikov blog - Bosanski Petrovac 2008 - 2012
<< 02/2012 >>
nedponutosricetpetsub
01020304
05060708091011
12131415161718
19202122232425
26272829

Moji linkovi....

Facebook

Video sa BN TV

Revolver Maps

Vrijeme Bosanski Petrovac

MOJI FAVORITI

BROJAČ POSJETA
88920